Vlastnosti a účinky kamenů

Léčivá energie kamenů aneb kde je pravda

Minerální kameny působí nejen na spirituální rovině, u které rozvíjí vnitřní sílu a energii, kterou máme každý v nás. Přírodní minerály přinášejí nositeli doplnění energie, úlevu i uklidnění...

Předem je velice dobré uvést, že kameny nenahrazují lékařskou péči, ale v léčbě mohou pomoci. 

Drahé kameny mají své zvláštní místo v historii lidstva od pradávna jako šperk, platidlo, symbol moci a v neposlední řadě i jako předmět opletený jistým tajemstvím. Stejně tak je zde tradice léčení drahými kameny, a v historii lidstva hraje svou roli dodnes. Používaly se jako amulety, které chránily člověka před neštěstím a nemocí, nebo měly přinášet štěstí, úspěch, zdraví a blahobyt.

Od nepaměti se vyvíjely i teorie pomoci uzdravování a zde se nejdále dostali staří Indové, kteří teoreticky i prakticky rozvedli a na základě vlastních zkušeností vypracovali návody a metody k tomu, jaký kámen na jakou nemoc nebo poruchu funkcí lidského těla či duše je vhodné použít. Podporují vnitřní obranný systém člověka k překonání nemoci a stresových duševních stavů. Kolik je odlišností v jednom druhu kamene, tolik je různorodosti v lidech. Každé tělo reaguje na stejný kámen jiným způsobem. Léčba kameny nenahrazuje klasickou medicínu, pracuje ale na jakési provokaci organismu k vlastní léčivé aktivitě.

Drahé kameny svojí čistotou, průzračností, barevností a krásou krystalů převyšují ostatní svět minerálů, koncentrují v nejvyšší míře duchovní energii. Každý soustřeďuje přes svou barvu, krystalickou strukturu sílu, kterou pokud jsme ochotni ji vnímat a přijímat nám dávají energii.

Kameny fascinovaly člověka zpočátku jako amulet a posvátný kámen, později i jako šperk. Z vykopávek a starých rukopisů jsou známé léčebné postupy ze starého Egypta, z období starověku i středověku. Mnohé postupy léčení drahými kameny jsou staré, jako lidstvo samo. Dnes znovu objevujeme sílu ukrytou v neobvyklých a rozumem často nepochopitelných a nevysvětlitelných postupech, která se zcela konkrétně projeví: léčí !

Pokud chcete dosáhnout zdraví v jeho podstatě, nestačí jen nosit kamny v kapse nebo na krku a pasivně čekat na jejich zázračné působení. Není možné spoléhat se na očištění energetických drah jen bezprostředním vlivem kamenů. První krok musí udělat každý sám bez otálení ve svém nitru. 

Vlastnosti a účinky kamenů podle abecedy

ACHÁT

Ochrana, síla, harmonie. Nejnápadnějšími vlastnostmi achátu je harmonizace yin/yang energií, dodávání odvahy, a uklidňování. V minulosti se používal ve vodě nebo v jídle, aby odstranil nemoci. Achát existuje v moha barevných provedeních, které se trochu odlišují svými vlastnostmi, ale obecně mají hlavní účinky stejné. Achát je kamenem síly. V antice se zasazoval do brnění, aby dával válečníkům sílu a odvahu. Achát je též výborným ochranným kamenem, zejména pro děti. Na úrovni emocí nám dodává odvahu, sílu, sebedůvěru a odstraňuje strach. Odstraňováním negativních energií čistí auru. Achát je odrůdou chalcedonu. 

Léčivé účinky: 

 • Pomáhá při problémech se zuby a se žaludečními problémy
 • Účinkuje proti nespavosti
 • Zlepšuje paměť a koncentraci

AMAZONIT 

Úspěch. Klid. Intuice. Elektrosmog. Amazonit připomíná svými podmanivými odstíny tyrkysově zelené hlubokou průzračnou vodu, navozuje klid duše, pocit bezpečí, rovnováhu a harmonii. Je nazýván "kamenem odvahy a pravdy", používá se k hledání sebe sama, objevení vlastní pravdy a k překonání strachu. Pomáhá svobodně vyjadřovat myšlenky a pocity, stanovit hranice a sebekázeň. Amazonit harmonizuje srdeční čakru a čakru hrdla, používá se k posílení komunikace na všech úrovních. Vyrovnává mužskou a ženskou energie, stejně jako mnohé aspekty osobnosti, zejména probouzí soucit k ostatním, pomáhá vnímat obě strany problému a přijmout odlišné úhly pohledu.

Léčivé účinky:

 • Mírní stres
 • Tiší menstruační a porodní bolesti
 • Uvolňuje svalové napětí

AMETYST

Stres. Ochrana. Duchovno.Sny. Ametyst je duchovní kámen, který pomáhá nalézat duševní rovnováhu a má příznivé účinky na vnitřní růst a dozrávání. Přítomnost tohoto kamene zbystřuje smysly a je vhodný pro potřeby naprostého soustředění. Ametyst napomáhá zklidnění nervového systému a vytváří ochranu proti negativním vlivům, které zhoršují naši psychiku a způsobují psychosomatické problémy. Příznivě působí na obě mozkové hemisféry. Posláním kamene je zlepšit osobní auru a vyzařování, díky kterému se bude cítit velmi dobře a příjemně budete působit i na své okolí. Podporuje celkovou vnitřní sílu, stabilitu a nezávislost. Ametyst je kamenem čistoty a posiluje věrnost a emocionální lásku. Býval kamenem králů, kteří si jej oblíbili především proto, že jim dodával rozhodnost a podporoval je v realizaci jejich vytyčených cílů.

Léčivé účinky:

 • Tlumí bolesti, především bolesti hlavy
 • Pomáhá při žaludečních a dýchacích obtížích
 • Příznivě podporuje střeva a střevní mikroflóru

ANGELIT

Léčení. Telepatie. Angelit je symbolem míru a bratrství, umožňuje kontakt s říší andělů, cestování mimo tělo. Vhodný pro léčitele - zvyšuje vnímavost a naladění. Pomáhá při telepatickém spojení, stimuluje jasnovidnost, navazuje kontakt s vesmírnou energií. Umožňuje pravdomluvnost, chrání Vás před krutostí, zvyšuje soucit a smíření se s věcmi, které nelze změnit.

Léčivé účinky:

 • Léčí záněty
 • Uvádí do rovnováhy štítnou žlázu
 • Pomáhá při potížích s plícemi

APATIT

Rezervoár energie. Sebevědomí. Rovnováha. Apatit dostal svůj název podle řeckého slova "apatao", což znamená "klamat". V minulosti byl totiž často zaměňován za jiné drahé kameny. Apatit doplňuje energii a pomáhá nám dobíjte "baterky". Podporuje sebevědomí, otevřenost a kontakt s ostatními lidmi. Potlačuje lhostejnost, nepřátelství a odstraňuje negativní postoje. Zmírňuje emoce jako je hněv, podrážděnost, smutek i citovou vyčerpanost. Pročišťuje zmatky a spory a tlumí lítost, zlost i apatii. Potřebujete-li se otevřít novým myšlenkám, Apatit je ten pravý pomocník. Povzbuzuje tvůrčí schopnosti a intelekt. Uvádí do rovnováhy tělesné, emocionální, duševní i duchovní tělo, stejně jako čakry. Je to skvělý kámen pro hyperaktivní nebo autistické děti.

Léčebné účinky:

 • Zmírňuje nemoci kloubů
 • Uklidňuje střevní problémy
 • Pomáhá při potížích s ledvinami

AVANTURÍN

Mentální síly. Klid. Léčení. Štěstí. Je kamenem štěstí. Působí vysoce kladně na vše, co má spojitost s prosperitou a majetkem. Používá se k ochraně domů a zahrad před geopatogenními zónami, pohlcuje elektromagnetický smog, ochrana před zářením z mobilního telefonu. V duševní rovině posiluje řídící a rozhodovací schopnosti, zvyšuje vnímavost a vytrvalost, povzbuzuje kreativitu a pozvedává inteligenci. Dokáže zavést zpět do minulosti a odkrýt nerovnováhy současnosti. Udržuje rovnováhu mezi ženskou a mužskou energií. 

Léčebné účinky:

 • Ulevuje od migrén
 • Příznivě působí na štítnou žlázu
 • Snižuje hladinu cholesterolu

CITRÍN

Hojnost. Štěstí. Noční můry. Citrín podporuje rozhodnost a umožňuje odplavit veškeré strachy, aby mohlo být přijato to dobré, co je na životní cestě každého. To rovněž přináší radost, potěšení a lásku k sobě samému. Tento krystal přináší bohatství, hojnost a prosperitu. Pomáhá najít duševní a emoční rovnováhu a otevřít mysl novým podnětům a příležitostem. Povzbuzuje intuici a jasnost myšlení a podněcuje kreativní myšlení, představivost a tvořivost. Citrín zvyšuje sebeúctu a vnitřní sílu. Také zesiluje pocity a vnímání v sexuální oblasti a dodává na smyslnosti. Probouzí pozitivní vyzařování a eliminuje všechny strachy a obavy způsobené vlivem ostatních lidí a okolí. Odstraňuje noční můry a odhání zlé sny. Citrín poskytuje nadhled, pozitivní náladu a pohled na svět a zvyšuje životní energii a chuť do všech aktivit. Přináší štěstí každému, kdo jej vlastní. Pohlcuje a rozptyluje negativní energie, které omezují přívaly štěstí, radosti a blahobytu.

Léčebné účinky:

 • Čistí krev a podporuje krevní oběh 
 • Uklidňuje podrážděné nervy, odstraňuje deprese 
 • Zahání únavu 

FLUORIT

Duševní ochrana. Deprese. Sebedůvěra. Fluorit podporuje duchovní i fyzickou celistvost. Přináší pravdu, ochranu a mír. Vhodný jako meditativní kámen, zejména pro začátečníky. Fluorit je ideálním kamenem na uvolnění stresu a úzkostí. Všechny barevné varianty fluoritu jsou vhodné k léčení bolesti. Čirý fluorit chrání proti psychickým útokům. Modrý fluorit obnovuje emoční rovnováhu. Fialový fluorit posiluje sebeuvědomění. Zelený fluorit je výborný k všeobecnému léčení. 

Léčebné účinky:

 • Likviduje viry a infekce
 • Regeneruje kůži
 • Odstraňuje vrásky a poruchy pleti
 • Přívětivě působí na zuby a kosti

HEMATIT

Léčení. Uzemnění. Ochrana. Zlepšení paměti. Hematit je mocný ve vytahování nemocí z těla, uzemňuje, ochraňuje, uvádí do rovnováhy tělo, mysl i ducha. Odstraňuje vše nepříznivé a zabraňuje negativním energiím vstupovat do aury, nastoluje klid, mír a harmonii. Zvyšuje sebevědomí, schopnost přežít a pomáhá ženám překonat plachost. Přispívá k soustředění, zlepšuje paměť (obzvláště účinný na matematiku a technické předměty). Pomáhá překonávat různá omezení, které si majitel sám stanovil, pomáhá bojovat s přejídáním, kouřením a dalšími špatnými návyky. 

Léčebné účinky:

 • Zahání úzkost a nespavost
 • Vyhání z těla horečku
 • Léčí nemoci spojené s krví

HOWLIT

Klid. Harmonie. Meditace. Uvolnění. Léčení. Howlit je krystal pomáhající nalézt pravdu v sobě samém a ve svém okolí. Vytváří emoční rovnováhu, která umožňuje rozpustit veškeré duševní blokády. Přináší harmonii a mír a stimuluje nové nápady. Zmenšuje obavy z budoucnosti. Povzbuzuje vášeň, hluboké city a zamilovanost. Je vhodný pro relaxaci, doplnění pozitivní energie, zlepšení nálady a pro získání radosti i z drobností. Pomáhá osvojit si optimistický pohled na život. Je přínosný pro manažery, ale i v běžném životě, jelikož učí naslouchání druhým. Přináší klid, uvolnění a dosažení hluboké meditace. Podporuje schopnost přijímat ostatní takové, jací skutečně jsou, bez potřeby je měnit. Zvyšuje odolnost vůči stresu a proti problémům jiných. Mírní podrážděnost, netoleranci, nervozitu a negativní pocity. Magnezit dodává odvahu pro učinění změn v životě. Pomáhá rozvinout nekonečnou představivost.

Léčebné účinky:

 • Pomáhá ukládat magnezium v těle
 • Detoxikuje
 • Mírní bolesti hlavy
 • Působí proti křečím, především proti svalovým

JADEIT

Prosperita. Peníze. Ochrana. Láska. Jadeit je starodávným, posvátným kamenem Dálného východu, jenž přitahuje lásku, má sílu prodlužovat život, přitahuje peníze, dodává prosperující energii při obchodních jednáních, pozvedává moudrost ducha, chrání před neštěstími a nehodami, pomáhá předcházet nemocem a zdravotním obtížím. Je symbolem čistoty a vyrovnanosti, přináší do života harmonii, štěstí a přátelství. Uvolňuje emoce a podrážděnost, uklidňuje mysl. Jako kámen snů, položen na čele, přináší sny nahlížející do hloubky našeho nitra.

Léčebné účinky: 

 • Pomáhá tělu léčit se
 • Detoxikuje organismus
 • Zvyšuje plodnost
 • Pomáhá při porodu 

JASPIS

Štěstí. Krása. Ochrana. Zdraví. Léčení. Jaspis přináší klid, oporu a pomoc ve stresu, sjednocuje všechny aspekty života, je ochranným kamenem před fyzickými i duševními riziky, pohlcuje negativní energie, dodává odvahu k naplnění všech záměrů, pomáhá při řešení konfliktů, zvyšuje organizační schopnosti, podporuje rychlé uvažování a představivost, potlačuje nebezpečné touhy a rozmary, přivolává štěstí. Srovnává a nastavuje čakry, každá barva jaspisu přísluší jedné čakře. 

Léčebné účinky: 

 • Dodává energii
 • Zmírňuje porodní bolesti
 • Podporuje trávení
 • Prodlužuje sexuální rozkoš

KALCIT

Životní energie. Učení. Sebedůvěra. Kalcit má odlišné účinky podle jeho barvy, ale některé vlastnosti jsou společné pro všechny typy kalcitů. Posilují životní energii a chuť do života. Blokují přívaly negativních vlivů a podporují motivaci a naději. Veškeré odrůdy kalcitu bojují proti lenosti a prokrastinaci. Rozvíjí analytické myšlení a přináší rozhodnost, sebedůvěru a činorodost. Aktivují k činům a umožňují přeměnit sny ve skutečnost. Kalcit je skvělý kámen pro studenty, jelikož podněcuje schopnost snadno se učit a zapamatovat si velké množství nových informací. Podporuje kreativitu a bezbřehou představivost. Navozuje vnitřní klid a mír. Odstraňuje strachy a eliminuje stres a deprese. Čistí celé tělo od negativní energie a špatných vibrací.

Léčebné účinky: 

 • Léčí problémy v oblasti žaludku a střev 
 • Dávají do rovnováhy střevní mikroflóru
 • Vyplavuje toxiny  

KARNEOL

Klid. Harmonie. Kreativita. Karneol je velice silný krystal, který je prostoupen vysokou energií, která dodává odvahu, klid, trpělivost a harmonii. Přináší pozitivní pohled na život a směřuje k úspěchu v podnikání, v lásce i dalších oblastech života. Motivuje k vynaložení aktivity pro dosažení stanovených cílů. Karneol pomáhá ovládat pocity žárlivosti, závisti a vzteku. Tlumí deprese a negativní myšlenky. Dodává výřečnost a schopnost mluvit na veřejnosti bez ostychu. To především díky, tomu, že posiluje sebedůvěru. Má uklidňující vlastnosti a navozuje rovnováhu těla i duše. Vedle toho povzbuzuje sexuální aktivitu a partnerskou lásku. Odstraňuje závislosti všeho druhu. Karneol je krystal, který zvyšuje kreativitu a podporuje bohatou představivost. Zvyšuje koncentraci a tím umožňuje efektivně odvádět práci či studovat.

Léčebné účinky: 

 • Léčí kožní onemocnění
 • Pomáhá při všech nemocech spojených s krví
 • Dodává sílu a vitalitu
 • Léčí artritidu, revmatismus, kosti a šlachy

KŘIŠŤÁL

Síla. Ochrana. Meditace. Harmonie. Léčení. Křišťál je univerzální, nejúčinnější léčivý krystal na světě, velmi silný zesilovač energie, jenž energii pohlcuje, uvolňuje a reguluje, uvádí ji do naprosté harmonie. Povzbuzuje psychiku, jasnozřivost, samostatnost, pomáhá sebezdokonalení, ochraňuje před vším zlým a negativním, zvyšuje naše duchovní síly, harmonizuje, odstraňuje bloky a stává se zrcadlem naší duše, čistí a chrání auru, zajišťuje klidný spánek. Odstraňuje škodlivé elektromagnetické záření, čistí geopatogenní zóny. Působí na korunní čakru a ostatní čistí. Při meditaci dokáže odfiltrovat všechny rušivé vlivy. Lze ho použít jako regulátor pro ostatní kameny. 

Léčebné účinky:  

 • Vhodný na všechny zdravotní problémy

LABRADORIT

Síla. Ochrana. Tvůrčí schopnost. Labradorit se řadí k velice mystickým a ochranným kamenům. Vnáší světlo a radost do života. Je kamenem proměny. Pomáhá v době velkých změn, které mají zásadní vliv na náš dosavadní život. Vyvolává potlačované vzpomínky na minulost a pomáhá se vyrovnat se všemi zasutými problémy a nedorozuměními. Má schopnost potlačit strach, nejistotu a zbytky starých zklamání. Přináší sílu a vytrvalost. Posiluje víru v sebe sama a pomáhá objevit své skryté schopnosti a vlohy. Odstraňuje iluze a domněnky a podporuje realistické a logické myšlení. Labradorit je vhodným kamenem pro umělce, protože rozvíjí tvůrčí vyjadřování. Rovněž probouzí nadšení do všech činností, radost z práce a ze života. Posiluje vůli pro dosažení svých vytyčených cílů. Je velice užitečný při meditaci a pohledu do budoucnosti, pomáhá pochopit vlastní osud a cestu, kterou se vydat životem.

Léčebné účinky:

 • Urychluje léčbu nachlazení
 • Mírní projevy revmatismu
 • Tlumí napětí a bolesti při menstruaci
 • Vyrovnává hormonální soustavu

LAPIS LAZULI

Meditace. Klid. Kreativita. Rovnováha. Lapis Lazuli je skvělý pro celkové uklidnění a hlubokou meditaci. Působí antidepresivně, rychle odbourává stres a zvyšuje psychickou odolnost. Dodává odvahu a podněcuje poctivost, čestnost a empatii. Odstraňuje komunikační potíže a rozvíjí schopnost jasného a srozumitelného vyjadřování. Učí aktivnímu naslouchání druhým a zesiluje vnímavost ke svému okolí. Silně podporuje kreativitu a tvůrčí činnost. Upevňuje milostné a přátelské vztahy a vnáší do nich harmonii, lásku a porozumění. Lapis Lazuli odbourává vztek, špatnou náladu a působení negativních energií. Odstraňuje krutost, utrpení a strádání. Učí síle vyřčeného slova a pomáhá navrátit rovnováhu, která byla zhoršena mlčením. Do stavu harmonie uvádí tělesnou, duševní a citovou rovinu. Navozený soulad pak přináší pocit hlubokého vnitřního klidu a sebepoznání a brání depresím a ztrátě smyslu života.

Léčebné účinky:

 • Snižuje horečku
 • Pomáhá odstranit krevní obtíže
 • Potlačuje bolesti hlavy
 • Detoxikuje organismus

LEPIDOLIT

Stres. Rozhodování. Elektrosmog. Lepidolit je uklidňující kámen vhodný k odbourávání stresů každodenního života. Tiší vztek, hněv a další negativní emoce a potlačuje utkvělé myšlenky. Současně vás dokáže posunout o kus dál do budoucna.  Aktivuje a otevírá krční čakru, třetí oko a korunní čakru. Je vynikající při překonávání jakékoliv citové nebo duševní závislosti včetně anorexie. Soustřeďuje se na to, co je opravdu důležité, přičemž dokáže odfiltrovat rušivé prvky. Díky své schopnosti podporovat objektivitu a soustředění, urychluje rozhodování. Lepidolit odstraňuje elektromagnetické znečištění. Měl by ležet na počítačích, aby pohlcoval jejich vyzařování. 

Léčebné účinky:

 • Přináší úlevu při alergiích
 • Posiluje imunitní systém
 • Pomáhá při vyčerpání, epilepsii a Alzheimerově chorobě

OBSIDIÁN

Síla. Ochrana. Logické myšlení. Obsidián je nositelem posilující energie, vynáší na povrch pravdu a všechny nevyřešené problémy, které byly odsunuty do podvědomí. Jen tak je možné se jich zbavit a netrápit již jimi svou mysl. Je to kámen, který ochraňuje před magickými útoky, zlem a negativitou. Podporuje víru ve vlastní schopnosti, aktivuje logické myšlení a dokáže prolomit blokády všeho druhu. Při důležitých zkouškách a rozhodnutích je vhodné mít tento kámen při sobě a čerpat jeho sílu.

Léčebné účinky:

 • Posiluje zažívací orgány
 • Usnadňuje trávení
 • Detoxikuje organismus
 • Snižuje bolestivost kloubů
 • Léčí bakteriální záněty

OPALIT

Klid. Vyrovnanost. Deprese. Opalit je syntetický kámen (respektive sklo) někdy nazývaný také opalizující fluorit nebo nachový opál. Typická je pro něj mléčná nebo duhová barva. Obsahuje oxid křemičitý, patří mezi tzv. transformátory, čímž nachází využití v podpoře schopnosti změnit svůj život, danou situaci, vztahy a plány do budoucna. Opalit je považován za kámen klidu, je vhodný pro tlumení deprese a úzkosti a kamenem lásky, vhodný pro upevnění vzájemných romantických vztahů a věrnosti.
Používá se pro zvýšení sebevědomí, smyslu pro hodnotu a pochopení smyslu bytí, pro schopnost čelit obavám, přináší klid a vyrovnanost. 

Léčebné účinky: 

 • Stabilizuje výkyvy nálad
 • Pomáhá překonat únavu
 • Vhodný talisman při porodu

RŮŽENÍN

Láska. Sebeláska. VyrovnanostRůženín je symbolem lásky a krásy. Učí lásce k sobě samému a v partnerském vztahu podněcuje bezpodmínečnou a oddanou lásku. Dodává vnitřní klid a prohlubuje přátelství. Podporuje trpělivost a vnitřní vyrovnanost. Nesmělým pomáhá projevit skrývané city a pocity. Svými vibracemi přispívá k celkovému uvolnění, získání důvěry a otevření srdce a mysli světu. Křivdy utrpěné v minulosti usnadňuje zacelit a pomáhá na ně zapomenout. Dává sílu odpouštět. Oživuje fantazii a tvůrčí myšlení. Odbourává stres, strach, zlost a nepříjemný dlouhotrvající pocit viny. Napomáhá změně myšlení a přijímání přicházejících změn. 

Léčebné účinky:

 • Pozitivní účinek na ledviny a játra
 • Léčí plíce, genitální problémy a močové ústrojí
 • Podporuje činnost nervového systému
 • Má výborný vliv na poruchy mužské plodnosti
 • Odvádí z těla škodlivé látky a odvodňuje organismus

RODONIT

Láska. Strach. Samostatnost. Stres. Rodonit přináší citovou rovnováhu, lásku a porozumění všem ve svém okolí. Odstraňuje strach, paniku, fobie a následky šoku. Svému majiteli pomáhá osamostatnit se a zbavit se závislosti na jiných osobách. Působí proti sebepoškozování a hojí citová zranění způsobená zneužíváním a týráním. Dodává schopnost odpouštět a buduje lásku k sobě samému. Učí nezištné lásce a odrazuje od pomsty. Buduje důvěru ke svému okolí a pomáhá v poklidu překonat stresové situace. Rodonit umožňuje vyhnout se přehmatům, pochybám a zmatečnému jednání. Vyvažuje tělesnou a duševní energii. Tomu, kdo jej nosí, zvyšuje jeho osobní potenciál pro potřebné kroky a tak pomáhá dosáhnout vytyčených cílů. Čistí a aktivuje činnost srdce. Odstraňuje zášť a hněv.

Léčebné účinky:

 • Léčí záněty kloubů a artritidu
 • Posiluje imunitní systém
 • Uzdravuje žaludeční nemoci
 • Pomáhá odstraňovat a předcházet vředům
 • Napomáhá při roztroušené skleróze

SERPENTIN

Cestování. Uzemnění. Roznováha. Serpentin je silně uzemňující kámen, který se používá k meditacím. Také se mu říká "Hadí kámen" a jeho úkolem je ochraňovat před jedovatými živočichy, hady, pavouky, štíry a dalšími tvory. Je vhodný pro cestovatele. Serpentin umí účinně odstranit blokace čaker. Podporuje proudění pozitivní energie v těle. Díky tomu jsme nejen spokojení a veselí, ale jsou k nám přitahováni stejně pozitivně naladění lidé. Tímto je utvářen stále se zvětšující okruh kladných vibrací, které brání působení negativních vlivů. Dokáže zajistit opětovnou rovnováhu duše i těla a odstraňuje nerovnováhu plynoucí z minulých životů.

Léčebné účinky:

 • Odstraňuje jedovaté látky z těla
 • Čistí tkáně a krev
 • Působí proti stárnutí
 • Zajišťuje dlouhověkost

SLUNEČNÍ KÁMEN

Síla. Optimismus. Sebedůvěra. Štěstí. Sluneční kámen, jak již napovídá jeho název, přináší doslova sluníčkovou náladu. Je zdrojem optimismu a dobré nálady. Pesimisty učí pozitivnímu myšlení a napomáhá si tento způsob myšlení udržovat. Podporuje osobní sílu a přijetí sebe sama takové jací jsme. Násobí sexuální energii a obohacuje partnerské vztahy. Pomáhá se otevřít svému okolí a podněcuje nezávislost a samostatnost. Probouzí kreativní myšlení, originalitu a pomáhá odhalit dosud neobjevené nadání, které dřímá v každém z nás. Přináší životní sílu, odolnost a sebedůvěru. Podněcuje pravdu, sebeovládání a úspěch. Zrovna tak, jak se třpytí miliony zlatých slunečních paprsků, tak velkého bohatství pomáhá sluneční kámen dosáhnout. Přitahuje štěstí a hojnost.

Léčebné účinky:

 • Podporuje harmonii mezi orgány v těle
 • Pomáhá účinně bojovat s depresemi
 • Stimuluje nervový systém
 • Podporuje vitalitu a zamezuje vyčerpání
 • Léčí bolest krku

SODALIT

Meditace. Sebevědomí. Koncentrace. Sodalit má velice intenzivní účinky, které prohlubují meditaci a duševní prožitky. Je vhodný pro zvýšení koncentrace a uklidnění rozbouřených emocí a mysli. Spojuje logiku s intuicí a zvyšuje představivost a abstraktní myšlení. Je určen pro ty, jež chtějí porozumět svému současnému životu a nalézt své poslání. Potlačuje duševní a citový zmatek. Podporuje přijímání a zapamatování nových informací. Dodává odvahu k dosahování vytyčených cílů. Chrání před konflikty, napomáhá k dosažení kompromisu a shody s okolím. Pokud je sodalit přítomen při týmové práci, přináší harmonii, solidaritu a vědomí společného cíle. Rovněž podněcuje činorodost a výkonnost týmu. Odhaluje příčiny obav, fobií a pocitů viny. Pomáhá odstranit svazující pocity bezmoci, nerozhodnosti a neschopnosti. Zvyšuje sebevědomí a prohlubuje lásku a obdiv k sobě samému. Sodalit je kámen spisovatelů. Pomáhá otevřít a pročistit zastřenou mysl a odstranit bloky při psaní. Zvyšuje kreativitu. Má pozitivní vliv na komunikativnost a umění jasného a zajímavého vyjadřování. Je excelentním pomocníkem při veřejných projevech, jelikož mírní ostych a nervozitu.

Léčebné užití:

 • Odstraňuje potíže způsobené stresem
 • Rozpouští negativní emoce
 • Pomáhá zbavit se strachu a fobií
 • Posiluje nervový systém

TURMALÍN

Energie. Klid. Léčení. Radost. Turmalín je v mnoha ohledech jedinečný kámen, nemá nikdy nepříznivý účinek, působí ve prospěch svého majitele a přináší mu radost, pohlcuje negativní vibrace, odstraňuje stres, zlost, strach, je ochranným šamanským kamenem. Propojuje, čistí a harmonizuje čakry, odstraňuje bloky z aury, udržuje v rovnováze mužskou a ženskou energii. Napomáhá pochopení sebe sama i druhých, zvyšuje sebedůvěru, nezávislost a pomáhá získat nadhled nad rozčilujícími situacemi. 

Léčebné účinky:

 • Účinný léčitel těla i duše, zvyšuje imunitu
 • Léčí dětská onemocnění
 • Příznivě působí na srdce a páteř
 • Pomáhá při dyslexii

TYGŘÍ OKO

Ochrana. Energie. Odvaha. Tygří oko je ochranný kámen, nosí se i jako talisman před všemi formami nebezpečí. Přes spojení mezi sluneční a zemskou energií pomáhá uzemnit lidi, kteří ztratili spojení s realitou a zároveň podporuje duchovní růst zemsky orientovaných lidí. Je to hřejivý kámen, podporuje tok energie v těle a dodává sílu, přitahuje peníze a bohatství. Pomáhá s odbouráním závislostí na druhých lidech, uznáním vlastní hodnoty a potlačuje deprese. 

Léčebné užití:

 • Vyrovnává činnost mozkových hemisfér
 • Pomáhá při léčbě zlomených kostí
 • Zlepšuje tělesnou i duševní aktivitu

TYRKYS

Ochrana. Láska. Cestování. Štěstí. Tyrkys je ochranný, meditační a posilující léčivý kámen. Je výborným kamenem pro cestovatele. Přináší štěstí, vyrovnává mužskou a ženskou energii a má velice silné uklidňující účinky. Odstraňuje negativní energii a neutralizuje elektromagnetický smog a nepříznivé působení mobilních telefonů a mikrovlnných trub. Dodává sílu, koncentraci a plynulý projev na veřejnosti. Silně podporuje kreativitu a podněcuje netradiční a jedinečné myšlenky. Přináší vnitřní klid a působí proti depresím, strachu a stavech vyčerpání. Svému majiteli přináší tyrkys radost a bohatství. Ostýchavým lidem pomáhá snadno začít konverzaci a navazovat kontakty. Tyrkys pomáhá objevit cestu životem a ukazuje smysl, proč jsme na tomto světě a co je naším cílem.

Léčebné užití:

 • Snižuje horečku
 • Odstraňuje bolesti hlavy
 • Zvyšuje imunitu
 • Detoxikuje organismus
 • Posiluje zrak

Podle znamení zvěrokruhu

BERAN (21. března - 20. dubna): achát, akvamarín, ametyst, avanturín, citrín, fluorit, granát, hematit, chalcedon, jadeit, jaspis, karneol, kunzit, magnetit, rodonit, rubín, topaz

BÝK (21. dubna - 21. května): achát, akvamarín, avanturín, azurit, beryl, citrín, chalcedon, korál, malachit, růženín, smaragd, topaz, turmalín, tygří oko

BLÍŽENCI (22. května - 21. června): achát, akvamarín, ametyst, avanturín, citrín, chalcedon, jantar, kalcit, karneol, křišťál, obsidián, růženín, serpentin, sagenit, topaz, turmalín, tygří oko, tyrkys, vltavín

RAK (22. června - 22. července): achát, avanturín, granát, chalcedon, jadeit, jantar, jaspis, kalcit, karneol, křišťál, měsíční kámen, opál, perla, rodonit, rubín, smaragd, turmalín, tygří oko, tyrkys

LEV (23. července - 22. srpna): achát, citrín, fluorit, granát, jantar, karneol, křišťál, larimar, obsidián, onyx, rubín, rutil, sluneční kámen, smaragd, topaz, turmalín, tygří oko, tyrkys

PANNA (23. srpna - 22. září): achát, ametyst, avanturín, citrín, čaroit, granát, jantar, jaspis, karneol, lapis lazuli, měsíční kámen, opál, rubín, sodalit, tygří oko

VÁHY (23. září - 23. října): achát, akvamarín, ametyst, avanturín, jadeit, jantar, jaspis, lapis lazuli, měsíční kámen, nefrit, obsidián, olivín, opál, růženín, safír, sluneční kámen, topaz, turmalín, tyrkys

ŠTÍR (24. října - 22. listopadu): achát, akvamarín, ametyst, býčí oko, čaroit, jaspis, granát, hematit, křišťál, magnetit, malachit, měsíční kámen, obsidián, onyx, rubín, topaz, turmalín

STŘELEC (23. listopadu - 21. prosince): achát, ametyst, avanturín, azurit, čaroit, granát, chalcedon, lapis lazuli, malachit, obsidián, opál, rubín, sodalit, topaz, turmalín, tyrkys, záhněda, zoisit

KOZOROH (22. prosince - 20. ledna): achát, ametyst, fluorit, hematit, chalcedon, jantar, jaspis, karneol, křišťál, lapis lazuli, malachit, měsíční kámen, obsidián, onyx, rubín, turmalín, tyrkys, záhněda

VODNÁŘ (21. ledna - 20. února): akvamarín, ametyst, čaroit, fluorit, granát, chalcedon, jantar, jaspis, lapis lazuli, křišťál, měsíční kámen, obsidián, opál, sodalit, topaz, tyrkys

RYBY (21. února - 20. března): achát, akvamarín, ametyst, fluorit, jadeit, jaspis, kalcit, lapis lazuli, měsíční kámen, nefrit, opál, rubín, safír, sluneční kámen, turmalín, tyrkys

Podle barev

 • červené kameny - dodávají životní energii, symbolizují především tělesné prožitky, působí hlavně na pohyb a vitalitu
 • růžové kameny - kameny lásky a dalších pozitivních emocí, jako je soucit, empatie, odpuštění. Jsou to kameny srdce a také sebeúcty. Další kameny stimulující životní energii, především radost a odvahu, jsou 
 • oranžové kameny - stimulující životní energii, především radost a odvahu, podněcují tvořivost, podporují vnitřní harmonii, zbavují přehnané zodpovědnosti
 • žluté kameny - barva štěstí, spokojenosti, činorodosti, přináší vám bezstarostnost a zahánějí strach a depresi
 • modré kameny - kameny klidu a upřímnosti, nosit by je měli ti, kdo hledají pravdu, nebo alespoň chtějí dosáhnout uvolnění napětí
 • zelené kameny - pokud potřebujete vyrovnat energie, zbavit se škodlivých látek, nebo když vám chybí optimismus
 • fialové kameny - zklidňují vědomí a stimulují duševní vyrovnanost
 • hnědé kameny - odstraňují stres a napětí, dosáhnete s nimi pocitu ukotvení, jistoty
 • černé kameny - zvyšují schopnost se soustředit, odstraňují psychické bloky, s nimi se stáváte odolnějšími
 • čiré či bílé kameny - jsou symbolem tvůrčí energie a dokonalosti, evokují čistotu, vyrovnanost, smíření a neměnnost