OSOBNÍ RŮST


Krystalové mřížky

Šablony krystalových mřížek pro aktivní meditaci a osobní manifestaci. Mřížky slouží k pokládání záměrně vybraných krystalů pro zesílení jejich účinků, směřování energii pro náš osobní růst, léčení, učení, manifestaci svých potřeb, ochranu atd.

Při tvorbě krystalových mřížek si můžeme hrát s různou kombinací minerálů, barev, tvarů mřížek a užít si tento čas hlubokého spojením se svým nitrem. Mřížky nám mohou pomoci s léčením našeho těla i duše, mohou nám dodávat odvahu při životních přechodech a změnách, jsou skvělými ochránci před vnějšími vlivy, kterým se chceme vyhnout, jejich energie nám může do života přivést nové možnosti a inspiraci. Mají sílu a moc přitáhnout nám do života vše, co si v něm přeje mít či naopak pomáhají nám rozpustit to, co už si nepřejeme prožívat.

Krystalové mřížky nás učí si své záměry tvořit tak, aby jim naše emoční otisky, myšlenkové vzorce a šrámy na duši nekladly odpor a jejich energie se tak netříštila ve změti protichůdných proudů naší energie.