Vibrační energie barev provázků u krystalových závěsů

05.03.2021

Barvy mají na naší psychiku větší vliv, než si mnohdy myslíme nebo připouštíme. I přesto si podle barev, víceméně intuitivně, vybíráme oblečení, dekorace, šperky, nábytek... Barvy ovlivňují naši náladu, naše pocity, i když si to přímo neuvědomujeme. Každá má svůj význam, který se prolíná do našich pocitů a nálad.

Vibrační energie bílé barvy

Bílá symbolizuje světlo, duchovnost, spiritualitu, čistotu, panenskou nevinost, vše neviditelné, nepoznané a tajemné. Odhaluje pravdu a upřímnost. Je symbolem sjednocení, upřímnosti, spravedlnosti a nových počátků. Je barvou čisté duše a obnažené přirozené krásy. Obsahuje hojivou sílu a stává se inspirací k životu. Ochraňuje před negativními energiemi, usnadňuje napojení na energie všech přírodních sil. Je přímou cestou k vyšším rovinám vědomí.

Vibrační energie černé barvy

Černá barva představuje univerzální tmu, ze které se rodí vše živé. Rituálně se používá pro odstranění všeho nežádoucího a překonaného nebo ke zvládnutí velkých a nečekaných změn. 


Vibrační energie hnědé barvy

Barva uzemnění a živlu Země. Navozuje klidné soustředění a vnímavost. V magii je symbolem ochrany. Drží nás nohami pevně na zemi. Používáme ji v rituálech v souvislosti s napojením na živel země a zemské energie.


Vibrační energie šedé barvy

Šedá barva symbolizuje rovnováhu. Chrání před negativní energií, která se nás snaží zahnat do kouta. Je symbolem moudrosti a stojí na rozhraní dne a noci - černá a bílá barva, a proto je barvou tajemného mezidobí svítání a soumraku. Patří k energii měsíce.

Vibrační energie pískové (zlaté) barvy 

Písková/zlatá představuje jsoucno, Vyšší božské síly, moudrost a pochopení. Podporuje duchovní energie, intuici a napojení se na vyšší síly - Vyšší Já. Zvyšuje osobní sílu a energii a očisťuje naši auru.

Vibrační energie červené barvy

Symbolizuje vitální energii, oheň, vášeň, sebevědomí a veškeré mezilidské vztahy. Probouzí spontánnost v rozhodování, zdravé riskování a odvahu. Podporuje sexuální energii, vášně, emoce a dokonce můžeme díky ní probudit vlastní vědomí. 

Vibrační energie růžové barvy

Růžová je jemná, romantická barva, představující něhu, lásku, jemnost a soudržnost. Podporuje duchovní bdělost, působí uklidňujícím dojmem, a proto je výborná při meditaci. Navozuje vnitřní klid uvádí nás do harmonie těla a mysli. Posiluje intuici a duchovní cítění. Přináší ochranu a schopnost napojení na magickou sféru Vyšších světů.

Vibrační energie oranžové barvy

Představuje harmonii, vitalitu a plodnost. Nabádá nás více myslet na sebe, nicméně v pozitivním slova smyslu. Pomáhá neklidné duši se lépe vyrovnávat s nečekanými změnami a stresem. Její vibrace navozuje pocit štěstí, podporuje soustředění, prohlubuje radostné pocity a pozitivně působí na mezilidské vztahy. 

Vibrační energie žluté barvy

Žlutá prezentuje energii světla a je barvou Slunce. Rozvíjí tvořivost, zvyšuje sebevědomí, intelekt a intuici. Zvyšuje sebevědomí, rozvíjí tvořivost a také je symbolem pravdy a laskavosti. Nabádá nás k cestování a poznávání všeho nového.

Vibrační energie fialové barvy

Vibrace fialové barvy ovlivňuje šestý smysl. Je symbolem mystiky, magie, meditace a spirituality. Čistí naši duši a podporuje učení se spirituálním dovednostem. Ruší kletby, které vůči nám někdo vysílá a pohlcuje negativní energie.

Vibrační energie modré barvy

Modrá je barvou absolutna, nekonečna a harmonie. Napomáhá k uvědomění si pravdy a zmatků v neklidném nitru. Prohlubuje esoterické cítění a ruší negativní vlivy z vnějšího okolí. Bleděmodrá/akvamarínová má silnou léčitelskou moc a energii, napomáhá v léčení nemocí těla a duše. Tmavě modrá barva probouzí intuici a umělecké vlohy. Je vhodná při meditacích, při kterých pomáhá rozšiřovat hranice a úrovně vědomí.

Vibrační energie zelené barvy

Zelená barva přináší klid a rozvíjí kreativitu. Při rituálech ji používáme pro její dobrou vázací schopnost a schopnost harmonizace. Podporuje chuť do života, rovnováhu, soucit a schopnost dávat a přijímat lásku. Energie zelené barvy je posilující barvou energie přírody a planety Země.