Zamyšlení: Úryvek z kurzu Krystaloterapie

23.08.2021

Konečně jsem si sedla ke svým poznámkám, myšlenkám, které mi v ony dny proudily hlavou a zanechávaly stopu na papíře...Po večerech a probdělých nocích i v poznámkách mého mobilního telefonu. Konečně jsem si k nim sedla snažila se z nich pro Vás vytvořit smysluplné NĚCO, něco, co nás opět blíže spojí, něco v čem najdeme to ONO společné, protože to tam je, bylo a bude.

Většina z Vás asi ví, že jsme před více než 5ti měsící dokončila první kurz Krystaloterapie. Pro ty z Vás, které o této terapii slyší poprvé - jedná se o regenerační a harmonizační metodu pomocí živé energie krystalů, díky které můžeme obnovovat a napravovat proudění energie v našem těle, včetně možností relaxace a doplňování energie. Více se o krystaloterapii můžete dočíst zde. 

Spousta z Vás se i ptalo, zda jsou kurzy Krystaloterapie akreditované...

Krystaloterapie je metoda alternativní, a proto tyto kurzy nejsou akreditované a ani nebudou. V této době je bohužel nereálné, aby byla harmonizace kameny uznána nějakou "autoritou" jako prospěšná, a aby byly kurzy akreditované jako třeba masáže nebo jiné terapie. Stejně tak je to u všech kurzů a metod podobně zaměřených (astrologie, numerologie, různé techniky a druhý terapií...). Dnes bohužel neuznávají jako léčivé ani bylinky, natož aby se někdo zabýval čakrami a duchovními tématy. Tato technika spadá do živnosti volné, ne jako třeba masáže, které jsou živnost vázaná, a na které je třeba k otevření živnosti akreditovaný rekvalifikační kurz.

I přesto mám absolvovány 2 kurzy, ze kterých mám z prvého certifikát a z druhého nenahraditelnou a neopakovatelnou životní zkušenost.

Myšlenky zachyceny na kurzu Krystaloterapie, které si mezi Vás přeji poslat..

My vlastně vůbec (ne)tušíme, jakou moc máme. Jakou moc mají naše myšlenky. Všichni pocházíme z jednoho a tentýž zdroje. Z prapůvodního zdroje, kterým je bezpodmínečná láska. Láska, která nezná dualitu, pouze jednotu. Dualita, tedy dobro a zlo, bohatství a chudoba, láska a nenávist, vznikla proto, abychom jsme se učili a moudřeli. Původní zdroj NESOUDÍ a my si musíme najít vlastní cestu k bezpodmínečné lásce, protože v každém z nás je kousek onoho prvotního zdroje, ten jedinečný projev prvotního zdroje, jehož soulad tvoří SEBELÁSKU. 

A teď mi řekněte...Proč je tak těžké ji najít? Proč vidíme tu obtížnost? Naši předchůdci, vyspělá civilizace z Atlantidy a Lemurie tohle spojení s původním zdrojem měla, ŽILA ho, ale zanikla, neboť neměli dosti zkušeností, zkušeností, které získáváme my v duálním světě. 

Krystaly jsou jedním u nejlepších pomocníků, protože jako první reagují na vibrace planety země a nesou STABILNÍ ENERGII. Stabilní energii proto, protože neobsahují vodu. Voda je naopak nestabilní, chcete-li proměnná a velmi rychle, téměř okamžitě reaguje na veškeré energie, která ji obklopují....Když si uvědomíme, že je naše tělo tvořeno z 80% vodou a reaguje tedy na vše s čím se setkáme - od myšlenky, po místa, osoby.....Není na čase začít MYSLET a ŽÍT vědomě? S pomocí věrných, láskyplných krystalů? 

Každý krystal má svoji BYTOST, jsou to živě bytosti jako já, ty, ona i on ~ jako MY VŠICHNI. Různé krystaly představují různé vibrace. A proto, je celé spektrum vibrací rozděleno do vrstev obsahujících různé krystaly. Protože krystaly představují určité zákony, lze pozorováním a empatií odvodit nebo vnímat informace a znalosti, které lze použít pro život na Zemi. Pokud jsou všechny vibrační vrstvy člověka v harmonii, stane se čistým světlem a splyne se zdrojem, ale to nám v lidském těle moc nedaří. Naše vrstvy jsou různě rozladěné a tomu by právě mělo pomoci a pomáhá spojení se s krystalem, díky kterému lze frekvence v dané vrstvě vylaďovat. Podobně tak se naše frekvence vylaďují v pobytu v přírodě. Kdo z Vás například objímá strom? Víte, že do nás vibrace stromu přímo nevstupují, ale působí na danou část, kde pomáhají napravit danou nerovnováhu a my se poté cítíme lépe?

V každém krystalu jsou informace o všem, co známe i neznáme. Tyto informace vznikající způsobem, který je definovaný vesmírem a jejich původ na Zemi je stejný jako ve zbytku vesmíru. Na Zemi mají specifickou podobu, která je dána tím, že se zde vyskytují, ale princip krystalů je univerzální a v každém krystalu je zakódován mechanismus fungování vesmíru. Z této perspektivy lze daný krystal připojit k jakémukoli místu ve vesmíru a jedná se proto o komplexní a velice složitou energetickou síť. Naše vědomí se rozprostírá do celého vesmíru, například pokud se dokážeme spojit s vědomí krystalů, když se nacházíme ve stavu meditace nebo s jsme spojeni s naším vyšším vědomím. Po propojení našeho vědomí s vědomím krystalu si můžeme z krystalové mřížky stáhnout COKOLIV, co momentálně potřebujeme. S krystalovým vědomím se nemůžeme spojit prostřednictvím těla, ale pouze prostřednictvím našeho vědomí. Lidská DNA kóduje fungování samotného života a krystalová DNA kóduje principy fungování vesmíru; z této perspektivy je vědomí krystalu nadřazené. 

Kosmické vědomí (zdroj) nejprve vytvořil vesmír (kosmické vědomí), poté život (životní vědomí) nebo jakési dvě podúrovně, mezi něž patří krystalové bytosti do úrovně kosmického vědomí, a poté z této úrovně vyjdeme my lidé. Proto nejsou kameny "nějaká mrtvá hmota", ale velmi aktivní energie. Stejně jako různí lidé mají různé energie, ale tvoří jeden celek, tak krystaly představují určité části se specifickými energiemi a nakonec tvoří celé spektrum. V závislosti na způsobu naladění člověka bude rezonovat s určitými krystaly, protože v těchto krystalech buď zvýší jeho hlavní energii, nebo oslabí jeho energii. Každý krystal je samozřejmě jedinečný, stejně jako krystaly mají specifické vlastnosti nebo jemné energie, takže se krystaly přizpůsobí konkrétním vibracím. 

Uvědomme si tedy dnes, tady a teď, že každý krystal má svoji vlastní nosnou (specifickou) energii nebo frekvenci. Tyto energie nebo frekvence jsou pevné a nelze je měnit, ale obsahují také další jemné energetické paprsky, které lze použít (naprogramovat). Poté stejný krystal, nejen v rámci druhu, může hrát různé role podle programování. Kromě základních funkcí krystalu (nosič energie, informace, cestování, léčení) jej lze používat podle toho, k čemu má kdo přístup. Za krystaly se schovává více moudrosti, než by se na první pohled mohlo zdát.